Afbud bedes venligst meldt senes

Ved en Utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med udførelsen af sundhedsfaglig virksomhed, som forvolder skade , eller kunne forvolde skade på patienten.
Som patient eller pårørende til en patient kan du rapportere om utilsigtede hændelser, der er sket på sygehuse, på plejehjem, i hjemmeplejen, hos den praktiserende læge eller alle andre steder i sundhedsvæsenet.

 

https://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet-haendelse/