Klinikken varetager udredning og behandling af sygdomme i bevægeapparatet efter henvisning fra din praktiserende læge eller direkte, hvis du er gruppe 2 sikret.

Af forsikringsmæssige årsager er jeg kun i stand til at modtage patienter, der er tilmeldt dansk sygesikring (gult sundhedskort).

I relevante tilfælde kan undersøgelse og behandling understøttes med ultralydsskanning

På grund af den lange ventetid er hovedvægten lagt på diagnostik og udredning. Længerevarende forløb med blokader er desværre ikke gennemførlige.

Jeg foretager ikke egentlig smertebehandling men hjælper gerne med udredning for reumatologiske sygdomme som årsag til smerterne.

 

 

Klinikken er lukket i uge 50 (9 -15 december) samt mellem jul og nytår

 

Nye regler for tolkebistand.

Fra 1 juli har folketinget indført delvis selvbetaling for tolkebistand hvis borgeren har har været tilmeldt i Danmark mere end 3 år.
Selvbetalingen udgør kr. 334  pr. fremmøde og opkræves fra regionen.